CHRIFLEX ADMINISTRATION - Ydelser
ADMINISTRATION - BOGFØRING, ADMINISTRATION OG SPARRING
Ydelser

Bogføring og administration
bogføring*Bogføring.
*Fakturering.
*Indberetning af moms.
*Perioderapporter.
*Budgetter.
*Klargøring af materiale til revisor.
*Vejledning og undervisning i bogføring.
*Skriftlig korrespondance, breve, e-mails.
*Kontorassistance.
*Praktisk service.


Fremvisning og præsentation
fremvisning
*For udlejere, ejendomsmæglere, -administratorer og byggefirmaer.
*Fremvisning og præsentation af ejendomme, lokaler og prospekter.
*Afholdelse af åbent hus arrangementer.
*Kommunikation med potentielle lejere/købere.
*Tilsyn med tomme ejendomme og lokaler.