CHRIFLEX ADMINISTRATION - YDELSER
ADMINISTRATION - BOGFØRING, ADMINISTRATION OG SPARRING
YDELSER

Hos CHRIFLEX kan du vælge præcis hvilke ydelser, du ønsker vi skal klare for dig. Vi hjælper dig med at finde frem til den bedste kombination.

Du kan vælge ydelser til og fra, i takt med at behovene ændrer sig. 

bogføring og regnskab
VI TILBYDER BL.A.:

Bogføring
Momsopgørelse og -indberetning
Indberetning af EU-handel m.m.
Fakturering
Afstemninger                                        
Perioderapportering
Controlling
Projektregnskaber
Årsafslutning med klargøring til revisor
Budgetudarbejdelse og -opfølgning
Likviditetsstyring/-optimering
Indlægning af betalinger i netbank
Løn- og personaleadministration  
Kreditvurdering af kunder
Opstart og udvikling af virksomhed og forretningsområder
Opbygning af bogføringssystem og kontoplan
Optimering af arbejdsgange og rutiner
Sparring ved anskaffelse af IT-systemer
Kontrakter  
Outsourcing/udlicitering
Deltagelse i forhandlinger
Krisehåndtering
Kontakt til bank og leasingselskab
Koordinering med revisor og advokat
Korrespondance med SKAT og andre myndigheder
Rykning af debitorer og inddrivelse af tilgodehavender
Udarbejdelse af breve og e-mails
Pasning af e-boks
Kontorassistance
Sekretærhjælp
Personlig assistent 
Tasteopgaver
Kopiering
Pakning
Forsendelse
Andre administrationsopgaver