CHRIFLEX ADMINISTRATION - YDELSER
ADMINISTRATION - BOGFØRING, ADMINISTRATION OG SPARRING
Sammen med vores partnere tilbyder CHRIFLEX en bred vifte af tilbud til den lille og mellemstore virksomhed. 

I kan frit vælge enkeltydelser - og på den måde sammensætte præcis den løsning, der dækker jeres behov. Vi hjælper jer med at finde frem til den bedste kombination.

I kan vælge ydelser til og fra, i takt med at behovene ændrer sig. 

Det er fleksibelt!
BOGFØRING OG ØKONOMISTYRING

Bogføring
Momsopgørelse og -indberetning
Indberetning af EU-handel m.m.
Fakturering
Afstemninger                                        
Perioderapportering
Controlling
Projektregnskaber
Årsafslutning
Budgetudarbejdelse og -opfølgning
Likviditetsstyring/-optimering
Indlægning af betalinger i netbank
Løn- og personaleadministration  
          
RÅDGIVNING OG SPARRING

Kreditvurdering af kunder
Opstart og udvikling af virksomhed og forretningsområder
Opbygning af bogføringssystem og kontoplan
Optimering af interne arbejdsgange og rutiner
Kontrakter  
Udlicitering/outsourcing
Assistance ved anskaffelse og igangsætning af IT-systemer 
Deltagelse i forhandlinger
Kriseløsning


KOMMUNIKATION

Kontakt til bank og leasingselskab
Koordinering med revisor og advokat
Korrespondance med SKAT 
Korrespondance med myndigheder
Rykning af debitorer/inddrivelse af tilgodehavender
Udarbejdelse af breve og e-mails


PRAKTISK SERVICE

Kontorassistance
Tasteopgaver
Kopiering
Pakning
Forsendelse
Andre praktiske opgaver