CHRIFLEX ADMINISTRATION - Firmaer
 -
Firmaer

Til firmaer i alle brancher tilbyder vi:

Administration

* Bogføring
* Indberetning af moms m.m.
* Afstemninger
* Fakturering 
* Debitoradministration
* Rapporter og oversigter
* Budgetter og budgetopfølgning
* Betaling til leverandører
* Likviditetsstyring
* Kontakt til kreditorer 
* Løn
* Kontakt til Skat og andre myndigheder
* Årsafslutning


Rådgivning og sparring

* Forretningsplan
* Forretningsudvikling
* Deltagelse i forhandlinger
* Kontrakter
* Undervisning og instruktion
* Problem- og krisehåndtering
Den rigtige løsning

Vi tilpasser løsningen til den enkelte kundes ønsker, behov og situation. Vi tilbyder flere muligheder:

Lokation:                                                            Prismodel:

* Udførelse hos kunden                                     * Betaling for påløbne timer og omkostninger  * Udførelse hos os.                                            * Fast pris for opgaven
                                                                           * Abonnementsaftale for løbende opgaver